Kontroler Zakładu - FIN16095

Function: Finanse
Localization: United Kingdom - Newcastle - Washington, Tyne and Wear
Contract type: Standardowy
Publication date: 14 April 2019

 

Faurecia Pracodawcą Równych Szans

 

"Techniczna Perfekcja i Pasja Motoryzacyjna" to jest to, co definiuje Faurecię. Projektujemy, konstruujemy i dostarczamy najlepszą technologię, systemy i usługi dla producentów samochodów na każdym większym rynku na wszystkich pięciu kontynentach.
Jeżeli podzielacie naszą ambicję osiągnięcia technicznej perfekcji i naszą pasję do wszystkiego, co związane z motoryzacją, Faurecia może zapewnić ci karierę zawodową.
"Faurecia, siła napędowa ...Twojego rozwoju zawodowego."

 

[Dywizja] poszukuje Kontrolera Zakładu do [Zakład] w [Lokalizacja].

 

Rolą Kontrolera Zakładu jest zarządzanie finansową stroną operacji, w celu zagwarantowania i zoptymalizowania finansowych wyników i konkurencyjności zakładu. Główne obowiązki to:

 • Zagwarantowanie dokładności informacji księgowych i finansowych zakładu, w zgodzie z polityką Grupy, Grupy Biznesowej (Business Group) i Dywizji, włącznie ze zgodnością z odpowiednimi zasadami księgowości i podatkowymi
 • Zapewnienie kontroli budżetowej zakładu:
 • Identyfiowanie i analizowanie rozbieżności pomiędzy wynikami przewidywanymi a faktycznymi
 • Ustalać i zapewniać śledzenie cen surowców i monitorowanie marż na towary sprzedawane
 • Ocenianie ekonomicznych uzasadnień inwestycji i zapewnienie ich dalszego śledzenia.
 • Opracowywanie budżetów zakładowych i związanych z nimi prognoz, jak również tworzenie sprawozdań zakłądu zgodnie z procedurami i terminami Grupy
 • Proponowanie i wspieranie pomysłów podczas podejmowania wspólnych decyzji w sprawie zakładu
 • Uczestniczenie w opracowywaniu planów działań oraz zapewnienie ich oceny i dalszego śledzenia od strony finansowej
 • Kontrolowanie operacyjnych przepływów gotówkowych zakładu, szczególnie przepływów gotókowych i i kont inwestycyjnych, należności, wierzytelności i rezerwy
 • Zarządzanie podległym zespołem finansowym
 • Cechy idealnego kandydata:

  • Szkoła Biznesu lub Inżynieryjna ze specjalizacją Finanse lub Dyplom magistra z Finansów
  • 5 do 10 lat doświadczenia zawodowego, zależnie od wielkości zakładu
  • Doświadczenie w kontrolach w przemyśle i bardzo dobra wiedza księgowa
  • Doświadcznie z kierowaniu zespołem i silne poczucie pracy zespołowej
  • Przedsiębiorczy 
  • Zorientowanie na wyniki z umiejętnością komunikowania się
  • Opanowane przynajmniej dwa języki (angielski wymagany)

  These offers may interest you

  Finanse / Standardowy / France
  Deputy Plant Controller
  See offer
  Finanse / Standardowy / United States
  ICB Manager
  See offer
  Finanse / Standardowy / Mexico
  CIB
  See offer
  Finanse / Standardowy / France
  Plant Controller
  See offer
  Finanse / Standardowy / United States
  Plant Controller
  See offer
  Finanse / Standardowy / France
  Program Controller (M/F)
  See offer