Program Manufacturing Leader (H/F) - MAN16894

Function:
Localization: Poland - Dolnośląskie - Legnica
Contract type: Standard jobs
Publication date: 15th April 2019

Główna misją PML są:

•Koordynowanie zespołów  uruchomieniowych zaangażowanych w program oraz koordynacja realizacji zadań i zadań zespołu
•Działanie jako interfejs między zespołem programowym a zakładem (-ami)
•Zapewnienie projektowania do produkcji poprzez równoległe działania inżynieryjne z inżynierami produktu
•Wdrożenie wszystkich zmian systemu produkcyjnego związanych z modyfikacjami produktu (jak w przypadku zarządzania zmianami inżynieryjnymi)
•Zapewnienie wykonalności produkcji
•Badanie, szczegółowe rozwijanie, kontynuowanie, weryfikowanie, publikowanie i konfiguracja kompletnego systemu produkcji, w tym między innymi: schematy przebiegu procesu programu, układ zakładu, sprzęt i narzędzia, narzędzia, analizę przepływu materiałów i informacji , definicja łańcucha dostaw, zgodnie ze standardami Grupy i celami programu 
•Zarządzanie  procesem zatwierdzania części produkcyjnych (w tym próbą masowej produkcji i rozszerzoną próbą masowej produkcji)
•Zarządzanie uruchomieniem produkcji i wspieranie produkcji
•Zgłaszanie wszystkich analiz ryzyka produkcyjnego i związane z nimi plany działania i możliwości
•Zastosowanie systemu zarządzania programem i zarządzanie zmianami inżynierskimi oraz narzędzia i standardy Faurecia
•Upewnienie się, że kamienie milowe produkcji są wykonywane na czas

- Minimum licencjat w obszarze inżynierii; lub minimum 5 lat doświadczenia jako inżynier produkcji
- Doskonałe umiejętności analityczne, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i komunikacji
- Dobra znajomość technik inżynieryjnych związanych z zarądzaniem projektem
- Umiejętnośc współpracy z pracownikami na z różnych poziomów stanowisk, od hali produkcujnej po kierowników wyższegoszczebla, dostawców i klientów
- Minimum 2 lata doświadczenia w branży produkcyjnej
- Praktyczna wiedza na temat funkcji AQP, ciągłego doskonalenia oraz innych narzędzi analitycznych i planowania działań

These offers may interest you

Engineering (R&D, Manuf. Eng.) / Standard jobs / Mexico
Industrial Program Engineer
See offer
Engineering (R&D, Manuf. Eng.) / Standard jobs / United States
Automation/ Controls Engineer
See offer
Finance / Standard jobs / France
Deputy Plant Controller
See offer
Program Management / Standard jobs / United States
Global Program Manager
See offer
Finance / Standard jobs / United States
ICB Manager
See offer
Program Management / Standard jobs / United States
Serial Life Program Manager
See offer