Mistrz Produkcji - OPE16301

Function: Produkcja
Localization: United States - Missouri - Wentzville
Contract type: Standardowy
Publication date: 22/07/2019

 

Faurecia Pracodawcą Równych Szans

 

"Techniczna Perfekcja i Pasja Motoryzacyjna" to jest to, co definiuje Faurecię. Projektujemy, konstruujemy i dostarczamy najlepszą technologię, systemy i usługi dla producentów samochodów na każdym większym rynku na wszystkich pięciu kontynentach.
Jeżeli podzielacie naszą ambicję osiągnięcia technicznej perfekcji i naszą pasję do wszystkiego, co związane z motoryzacją, Faurecia może zapewnić ci karierę zawodową.
"Faurecia, siła napędowa ...Twojego rozwoju zawodowego."

 

[Dywizja] poszukuje osoby na stanowisko Mistrz Produkcji do [Typ zakładu] [Lokalizacja].

 

Rolą MistrzaProdukcji jest zarządzanie produkcją, personelem i standardami Health, Safety&Environment (HSE) kilku Samodzielnych Grup Produkcyjnych /Autonomous Production Groups (GAP)/. Do głównych zadań tego stanowiska należy:

 • Prowadzenie wyników Quality Cost & Delivery (QCD) dla wyznaczonych grup:
 • Kierowanie inicjatywami QCD: wyznaczanie celów, wdrażania planów, śledzenie codziennych wyników, dokonywanie odpowiednich poprawek w planowaniu zasobów po to by osiągnąć zamierzone wyniki.
 • Prowadzenie działań udoskonalających: komunikowane się z Autonomous Production Unit Manager, Production Supervisorami innych zmian, oraz wspieranie funkcji aby zapewnić przejrzysty przepływ informacji, współpraca w celu określenia obszarów do polepszenia i szczgółowych planów działania.
 • Zarządzanie działaniami zespołu: znać problemy zespołu, określać obszary do polepszenia wydajności pracy wraz z członkami zespołu, kierować pracą zespołową, przewodzić grupom rozwiązywania problemów, przewodzić warsztatom poświęconym metodom doskonalenia (5S, TPM, 6M…).
 • Zarządzać sprawami personelu przypisanego zespołu:
 • Codzienne kierowanie zespołem: zapewnienie odpowiedniej frekwencji, zapewnienie przestrzegania standaryzowanych metod pracy, bycie obecnym na produkcji by odpowiadać na  pytania lub zająć się problemem.
 • Rozwijanie zespółu: zapewnienie odpowiedniego naboru pracowników, integrowanie nowych członków zespołu, popieranie indywidalnych planów doskonalenia, doradzanie i organizowanie odpowiednich szkoleń, etc.
 • Zapewnianie by warunki pracy były w pełni zgodne ze standardami HSE Grupy: ingerować na linii produkcyjnej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa oraz zmierzać do polepszenia warunków  i ergonomii pracy.
 • Cechy idealnego kandydata:

  • Associate's degree z inżynierii/Dyplom, ze specjalizacją z produkcji
  • 1-3 lat doświadczenia na prdukcji
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Duże umiejętności interpersonalne i komunikowania się
  • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
  • Angielski na poziomie praktycznego porozumiewania się

  These offers may interest you

  Produkcja / Standardowy / Mexico
  Deputy Plant Manager
  See offer
  Produkcja / Standardowy / United States
  Faurecia Excellence Systems Productivity Manager
  See offer
  Produkcja / Standardowy / Russia
  Plant Maintenance Manufacturing Manager
  See offer
  Produkcja / Standardowy / United States
  (FES) Faurecia Excellence System & Productivity Cluster Manager
  See offer
  Produkcja / Standardowy / Portugal
  Production Supervisor
  See offer
  Produkcja / Standardowy / United States
  Automotive Operational Leader
  See offer