Loading...
 
Share this Job
Apply now »

Assistant Plant Controller

Date:  25-Nov-2021
Country/Region:  CN
City:  DONGGUAN FCE Techno
Contract Type:  Unlimited
Requisition ID:  26548

 

1、  负责日常账务核算。

2、  月结工作独立完成,做好财务分析。

3、  填报各类报表。

4、  完成各类审计、税审工作。

5、  领导安排的其他工作。

 

任职资格:

 

1、  ***大专学历以上,财务管理相关专业,3-5年以上工作经验。

 

2、  熟悉会计准则 、税法法规。

 

3、  精通全盘财务会计处理,实务能力强。

 

4、  较强的财务管理和财务分析能力,

 

5、  性格良好、工作细致、认真负责、积极主动、较好的沟通协调、工作推动能力,具有较强的思考和抗压能力。

 

6、  有制造业经验者优先。

 

 

 

Apply now »